Junta Directiva

President: Joan Ribas Boix

Sots president: Jaume Costa i Palleja

Secretari: Joan Maria Maixé Ceballos

Tresorer: Josep Ignasi Boada Gasulla

Vocals: Francesc Barriach Molas

Jaume Benages Olivé

Pere Manuel LLorens Vileu

Joan Menchón i Bes

Francesc Pintado Simó

Elies Torres Claravalls